Vi på Städhjältarna gör allt för att du ska känna dig trygg med oss som leverantör. Våra kunders och medarbetares trygghet är vår högsta prioritet och vi har sedan utbrottet av viruset covid19 följt utvecklingen noga. Så här arbetar vi:

  • Vi har satt samman en grupp som noga följer kommunikation från myndigheter i syfte att säkerställa kunskap och utifrån detta fatta beslut som skapar trygghet för kunder och medarbetare. 
  • Dialog med arbetsmarknadens parter och vidtar åtgärder i enlighet med deras rekommendationer.


Att vara kund

  • Vi fortsätter att utföra städuppdrag men har vidtagit åtgärder med anledning av rådande situation. Vi har skärpt våra rutiner kring att förebygga och inte sprida smitta. 
  • Vi säkerställer att våra medarbetare följer våra befintliga hygienrutiner och använder de skydd som finns för att hindra smittspridning. 
  • Våra medarbetare är hemma så fort de känner sig sjuka eller har barn som är sjuka. 
  • Om du är sjuk ber vi dig avboka ditt uppdrag. Detta gäller sedan tidigare men vi ber er nu vara extra noggranna med detta. 
  • För dig som befunnit dig i områden som utrikesdepartementet definierat som riskområden, även om du inte uppvisar symtom, ber vi dig avboka städningen. 
  • Vi uppmanar alla kunder att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smitta.